Redactie en eindredactie

Roche Diagnostics
Verslag congres Biomarkers cardiologie (2020)
Verslag NIPT-consensusbijeenkomst (2019)

KNO-vereniging
Eindredactie rapport KNO-zorg in een vergrijzende omgeving (2019)
EIndredactie visiedocument KNO 3.0 (2019)

Match & Mentor
Het maken van een verhalenboekje voor het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg (2019)
Het maken van een tijdschrift voor het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg (2014)
Het maken van een tijdschrift voor het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg (2013)

Nederlandse Internisten Vereniging
Eindredactie strategische visie NIV (2018)
Eindredactie strategische visie JNIV (2018)
Eindredactie Opleidingsplan NIV (2018)

BeBright
EIndredactie nieuwsberichten (sinds 2018)
Schrijven visiedocument NVH (2020)
Schrijven visiedocument Carinova (2018)
Eindredactie Diagnose Transformatie (2018)
Zorgdromenboek (2017)
Eindredactie Zorgenablers (2017)

iDoctor
Coördinatie en eindredactie van nascholingsmagazines (sinds 2018)
Eindredactie nieuwsberichten (sinds 2019)
Congresnieuwsbrieven (sinds 2019)
Online nascholingen (sinds 2019)

Expert College
Eindredactie van Neurologieleerboek (2018)

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
EIndredactie Opleidingsplan VAGO (2019)
Eindredactie van visiedocument NVOG (2018)

GSK
Coördinatie en eindredactie Tijdschrift Vaccinologie (2018)

Federatie Medisch Specialisten
Eindredactie visiedocoment Samen Beslissen (2018)
Eindredactie positioneringsnota Medisch Specialist in ggz-instellingen (2018)
Redigeren van visiedocument De Medisch Specialist 2025 (2016)
Maken van korte beschrijvingen voor medisch-specialistische richtlijnen (2016)

ZonMw
Schrijven van teksten voor Signalement Oudere patient in het ziekenhuis (2018)
Schrijven van teksten voor Signalement Zingeving in de Zorg (2015)
Maken van een strategische kennisverkenning over Zingeving in de Zorg (2015)

Springer Healthcare 
Schrijven van congresverslagen (vanaf 2016)
Schrijven van teksten voor patientenboekje over SpA (2019)
Schrijven van tekst voor e-learning rinitis (2019)
Schrijven van artikelen voor Migraine magazine (2019)

Parnassia
Herschrijven van visiedocumenten (2018)

Profile Dynamics
Eindredactie van boek over Profile Dynamics (2018)

PharmAccess
Schrijven van publieksversies van wetenschappelijke publicatie (sinds 2017)
Schrijven van publiekssamenvatting proefschrift (2017)

Platform Integrale Gezondheidszorg
Schrijven van webteksten over integrale gezondheidszorg (2016-2017)

Bohn Stafleu van Loghum
Schrijven van wetenschappelijke artikelen (2016-2017)

Nederlands Huisartsen Genootschap
Schrijven van teksten voor Thuisarts.nl die betrekking hebben op tweedelijnszorg (2016)

Medisch Contact
Maken van wetenschappelijke themabijlagen (2015)

Achmea 
Schrijven van teksten voor een boek over Kwaliteit van Zorg (2015)

Kanker.nl
Eindredacteur van de bibliotheek van www.kanker.nl (2015)
Schrijven en (eind)redigeren van bestaande KWF-teksten voor de publiekswebsite van KWF, NKF en IKNL: www.kanker.nl (2014)

Huisarts en Zorg, eerstelijnszorg organisatie Gorinchem e.o.
Schrijven van jaarverslag, verslagen van bijeenkomsten en persberichten (2015)

VOKK Werkgroep Fanconi anemie
Schrijven van de teksten voor een publiekswebsite over Fanconi anemie (2014)

Orde van Medisch Specialisten
Het maken van een tijdschrift voor de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (2014)
Redigeren van visiedocument: Zorglandschap 2025 (2013)
Schrijven van teksten voor de website van de kwaliteitskoepel (www.kwaliteitskoepel.nl) (2012-2013)

Reed Business
Maken van wetenschappelijke bijlagen bij Medisch Contact (2013-2014)

MediRisk/VvAA
Schrijven van diverse teksten, zoals brochures, jaarverslagen en ‘Het juiste doen, het doet er toe!’, een handboek voor bestuurders ter voorbereiding op medische calamiteiten (2011-2014)

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid SWAB
Webredactie van www.swab.nl (2008-2014) 
Verzorgen van een Nederlandstalige versie van het internationale lespakket e-Bug (www.e-bug.eu) (2011-2014)

Pharos
Eindredactie van publicatie met ZonMw over Ziekenhuiszorg voor migranten (2013)

ALS Centrum Nederland
Schrijven en redigeren van teksten voor website voorlichtingsmateriaal (2013)

E-Wise
Schrijven van een nascholing over de ziekte van Lyme voor huisartsen en apothekers (2013)

Roche
Schrijven van teksten voor een nieuwsbrief voor patiëntenverenigingen en voor websites. Tevens verslaglegging van wetenschappelijke bijeenkomsten (www.roche.nl) (sinds 2009) en eindredactie van een patiëntenboekje over longkanker (2013).

Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
Schrijven van teksten voor wetenschapsmagazine (2013)
Schrijven van webteksten over de diagnose en behandeling van darmkanker (2012)

Vereniging Ondernemende Huisartsen Gorinchem en omstreken
Schrijven van persberichten om aandacht te genereren voor kwaliteitsbeleid (2013)
Schrijven van de nieuwsbrieven voor de aangesloten huisartsen (2010-2012)

Vecht en IJssel
Eindredigeren van teksten voor bijvoorbeeld cliënten van woonzorgcentra en zorg thuis (2011)

RIVM 
Redigeren strategiedocument Centrum Infectieziektenbestrijding CIb (2016)
Eindredigeren van de Zorgbalans (2014) 
Eindredigeren van de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2010 (zie bijvoorbeeld http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270061005.html) (2010)

Amsterdam Institute for Global Health and Development (AMC)
Schrijven van teksten voor de website en de nieuwsbrief (www.aighd.org) (2010)

Dutch Vaccines Group
Schrijven en laten vormgeven van folders over vaccins en de rol van de industrie (www.dutchvaccinesgroup.org) (2010)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Schrijven van de tekst voor de publiekswebsite qkoortsinnederland.nl in samenwerking met het RIVM en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2010)

Stichting HKZ
Herschrijven en eindredigeren van alle webteksten (2008)

Zie ook het overzicht van (medisch-wetenschappelijke) publicaties waaraan wij hebben meegewerkt.