Communicatieadvies

Ouder Worden 2040
Communicatieadviseur voor programma Ouder Worden 2040 (2021-2021)

Vereniging van Huidtherapeuten
Begeleiding van visie- en strategietraject 2021-2026 (2020)

Slachtofferhulp Nederland
Communatietraject voor en organisatie van 10 voorstellingen van Radiostilte van Wendy Hoogendijk (2017-2018)  

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL)
Communicatieadvies en redactionele ondersteuning (2018-2019)

Match & Mentor
Adviseren en ondersteunen bij communicatietrajecten voor Congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg (2013-2019)

Huisartsenpraktijk Nieuwpoort
Advies en ondersteunen bij communcatietraject Vasectomie (2016)

Fred Foundation
Adviseren en ondersteunen bij het organiseren van symposium over de ziekte van Alzheimer (2015) 

Vereniging Huisarts en Zorg
Adviseren en ondersteunen bij de introductie van deze nieuwe organisatie voor regionale huisartsen (met onder meer een nieuwe huisstijl en bijbehorende communicatiemiddelen) en bij het genereren van regionale publiciteit voor de huisartsenpost en de regionale huisartsen (2012-2015)

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid SWAB
Adviseren en ondersteunen bij het maken van een strategisch communicatieplan en bij het communiceren met doelgroepen zoals verwijzers, professionals, publiek en media (2008-2014)

KWF Kankerbestrijding
Uitvoeren van een pilot om de content op www.kanker.nl te actualiseren in samenwerking met de kankerpatiëntenorganisaties (2013)  

Rabobank International
Opstellen van een strategisch communicatieplan om meer draagvlak te creëren voor de heathcare-activiteiten van Rabobank International (2013)

ALS-centrum (UMC Utrecht)
Adviseren en ondersteunen bij het maken van een nieuw kennisplatform voor patienten met en behandelaars van ALS, zowel nationaal als internationaal (2013)

RIVM / Centrum Infectieziektebestrijding
Versterking van de communicatieafdeling van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM bij de communicatieactiviteiten rondom de grieppandemie (2009), de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (2010), extra vaccinatie BMR (2013), mazelenuitbraak (2013). 

Achmea divisie Zorg & Gezondheid
Adviseren en ondersteunen van het programma Kwaliteit van Zorg bij het communiceren met zorgprofessionals (2011)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Versterking van het communicatieteam grieppandemie bij de publieksvoorlichting (2009)

Amsterdam Institute for Global Health and Development
Adviseren en ondersteunen bij de realisatie van een strategisch startdocument en communicatieplan voor het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AMC) (2009)

Opella
Realiseren van een strategisch communicatieplan voor deze regionale organisatie voor zorg, wonen en welzijn (2009)

De Grote Griepmeting
Ontwikkelen van een draaiboek voor de vaccinatie van gezondheidszorgpersoneel tegen seizoensgriep (2009)

FysioTotaal
Adviseren en ondersteunen bij het verbeteren van de marktpositie in de regio met behulp van bijvoorbeeld communicatiestrategie, nieuwe huisstijl en teksten voor folders en website (2008)

Partnerschap Overgewicht Nederland (VU Medisch Centrum Amsterdam)
Adviseren en ondersteunen bij het maken van een communicatieplan en bijbehorende communicatieactiviteiten, zoals de ontwikkeling van een huisstijl en contacten met doelgroepen zoals artsen en media (www.partnerschapovergewicht.nl) (2008)